Nazwa firmy CAPRICORN S A
Forma prawna Spółka Akcyjna
NIP 884-00-21-600
KRS 0000161372
REGON 891489258