Nazwa firmy Beauty Group Klinika Chirurgii Plastycznej
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 851-31-65-549
KRS brak
REGON 321286261