Nazwa firmy I.K.J. Inga Kubica-Jojczyk
Forma prawna Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
NIP 937-21-60-288
KRS brak
REGON 369759555