Nazwa firmy I.K.J. Inga Kubica-Jojczyk
Forma prawna brak
NIP 937-21-60-288
KRS brak
REGON 369759555