Nazwa firmy Sanilog Schneider spółka jawna
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 913-16-19-503
KRS 0000627000
REGON 364911969