Nazwa firmy Infotec
Forma prawna brak
NIP 937-17-07-052
KRS brak
REGON 070758573