Nazwa firmy GOLD-POL Jastrzębscy Sp. j.
Forma prawna Spółka jawna
NIP 521-01-29-091
KRS 0000094829
REGON 010965362