Nazwa firmy Pro-Komp Michał Sokołowski
Forma prawna brak
NIP 123-08-33-402
KRS brak
REGON brak