Nazwa firmy GazPoland sp. z o.o.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 589-20-59-033
KRS brak
REGON 386209726