Nazwa firmy Alarmy Centrum
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 899-01-06-752
KRS 0000133890
REGON 005982172