Nazwa firmy Linea Jakubczyk - Kłeczek Spółka Jawna
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 517-03-61-952
KRS 0000453986
REGON 180950561