Nazwa firmy Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych MPGK
Forma prawna brak
NIP 813-00-09-854
KRS 0000003171
REGON 690260991