Nazwa firmy Marba
Forma prawna brak
NIP 529-00-01-050
KRS brak
REGON 012053429