Nazwa firmy iBet sp z o.o.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 701-08-90-967
KRS 0000755476
REGON 381727965