Nazwa firmy Villa Nova Dental Clinic
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 951-21-73-139
KRS brak
REGON 140456786