Nazwa firmy Energet - ekologiczne produkty z biomasy
Forma prawna brak
NIP 771-29-00-488
KRS 0000728034
REGON 369984750