Nazwa firmy Pompy24
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 864-18-55-283
KRS 0000325657
REGON 260057116