Nazwa firmy Psi Bzik Joanna Madyda
Forma prawna brak
NIP 551-26-06-240
KRS brak
REGON 362141540