Nazwa firmy Crowder sp z .o. z
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 966-21-42-494
KRS brak
REGON 386802855