Nazwa firmy INTE - Maszyny Sp .z o.o.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 817-20-37-832
KRS 0000275812
REGON 180204823