Nazwa firmy Marek Rozwora PAT - KON
Forma prawna brak
NIP 118-06-97-841
KRS brak
REGON 015596538