Nazwa firmy Highland Conference Hotel Patkon Rozwora Spółka Komandytowa
Forma prawna brak
NIP 118-06-97-841
KRS brak
REGON 015596538