Nazwa firmy Centrum Serwisowe Ton Color
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 973-10-19-639
KRS 0000532982
REGON 360161804