Nazwa firmy KLUB SPORTOWY SKOTAWA BUDOWO
Forma prawna Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
NIP brak
KRS 0000105879
REGON 771300417