Nazwa firmy Little Angel
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 955-25-76-004
KRS brak
REGON 526726965