Nazwa firmy ALCEMA Cezary Cichoński
Forma prawna brak
NIP 812-17-15-788
KRS brak
REGON 364846901