Nazwa firmy Ruger Expo Sp. z o.o.
Forma prawna brak
NIP 954-27-37-670
KRS 0000420508
REGON 242940885