Nazwa firmy Lumen Light Sp. z o.o.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 593-01-03-317
KRS 0000124349
REGON 008103099