Nazwa firmy Fundacja Kultury Fizycznej i Turystyki WOLA
Forma prawna brak
NIP 527-02-01-780
KRS 0000105138
REGON 012088557