Nazwa firmy NewCo Sp. z o.o.
Forma prawna brak
NIP 852-24-46-851
KRS 0000224052
REGON 812737901