Nazwa firmy Polnix Sp. J.
Forma prawna brak
NIP 522-02-03-914
KRS 0000052377
REGON 002196237