Nazwa firmy LENKO S A
Forma prawna Spółka Akcyjna
NIP 547-01-70-653
KRS 0000138638
REGON 70478394