Nazwa firmy intermaniak
Forma prawna brak
NIP 891-14-54-750
KRS brak
REGON 910956040