Nazwa firmy Hotel Porto
Forma prawna Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
NIP 772-00-16-866
KRS brak
REGON 590000224