Nazwa firmy PoliGreen Zhuk Sp.k.
Forma prawna brak
NIP 113-31-22-286
KRS 0001083104
REGON 527522176