Nazwa firmy AKADEMICKI KLUB GÓRSKI
Forma prawna Stowarzyszenie
NIP 726-00-01-709
KRS 0000074045
REGON 1334105