Nazwa firmy Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
Forma prawna brak
NIP 837-00-00-367
KRS brak
REGON 040012420