Nazwa firmy Estera i Ireneusz Bartosik P.U.H. ORKA sp.jawna
Forma prawna brak
NIP 618-10-03-671
KRS 0000064905
REGON 250940347