Nazwa firmy GORLICKI KLUB SPORTOWY GLINIK GORLICE
Forma prawna Stowarzyszenie
NIP 738-10-14-036
KRS 0000122069
REGON 490560647