Nazwa firmy Premium Wrzos
Forma prawna brak
NIP 714-19-96-011
KRS brak
REGON 060372077