Nazwa firmy Ragnar Logistics Sp. z o.o.
Forma prawna brak
NIP 573-28-94-821
KRS 0000710976
REGON 369075561