Nazwa firmy Baltic Inn
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 857-10-61-246
KRS 0000183203
REGON 810864713