Nazwa firmy Prime-Bet Sp. z o.o.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 858-18-79-907
KRS brak
REGON 521885216