Międzynarodowa konferencja naukowa: "Świat wobec stanu wojennego".

8 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Hotelu "Novotel" przy Al. Roździeńskiego 18 w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Świat wobec stanu wojennego. Międzynarodowe reakcje na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r." 

 

Stan wojenny pozostaje w Polsce zagadnieniem stale obecnym – zarówno w pamięci społecznej, jak i w badaniach historyków. Powraca w tekstach publicystów, w literaturze i sztuce, przywoływany bywa także w sferze politycznej. Spoglądając na najbardziej interesującą nas domenę – badania historyczne i historyczną publicystykę – dostrzec można silną koncentrację na krajowym, polskim aspekcie tych wydarzeń sprzed ponad 30 lat. Tym samym w cień usuwa się jakże istotny międzynarodowy aspekt zdarzenia, które tym samym ulega silnej redukcji i swoistemu „spłaszczeniu”: powstaje wrażenie, jakby stan wojenny był wydarzeniem o wyłącznie krajowej dymensji.

 

Stan wojenny wywołał w świecie falę reakcji i komentarzy, dotyczących decyzji władz PRL, modus operandi wojska i sił porządkowych, dramatycznych wydarzeń pierwszych dni po wprowadzeniu stanu wojennego. Szczególne wrażenie wywołały zwłaszcza pacyfikacje strajków czy masowe internowania działaczy opozycji. Na konferencji stawiamy pytanie o reakcje na pierwsze chwile po proklamacji stanu wojennego w krajach „demokracji ludowych” oraz w krajach Zachodu. W centrum zainteresowania stoją działania i wypowiedzi rządów, elit politycznych i szeroko rozumianych kręgów opiniotwórczych w tych krajach, nastroje opinii publicznej, głosy mediów, zachowania społeczne i inicjatywy obywatelskie podejmowane pod adresem polskiego społeczeństwa. W odniesieniu do krajów komunistycznych ważne faktory stanowią aktywności służb specjalnych oraz postawy i aktywności środowisk opozycyjnych. Szczególnie interesujące jest zderzenie optyki elit politycznych i środowisk obywatelskich (postawy instytucji i grup) w danych krajach, jak również porównawcze spojrzenie na postawy i zachowania po obydwu stronach „żelaznej kurtyny”. Chcemy też postawić uszczegóławiające pytanie o recepcję pacyfikacji KWK „Wujek” w 1981 r. i śmierć 9 strajkujących górników.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

9.00        Rozpoczęcie konferencji

Spojrzenie ogólne

9. 10 - 9.30           Łukasz Kamiński – Stan wojenny w aspekcie międzynarodowym

9.30 – 9.50           Antony Kemp-Welch – Stan wojenny: perspektywy sowieckie

9.50 – 10.10          Patryk Pleskot – Państwa zachodnie wobec stanu wojennego

10.10 – 10.30        Dyskusja

 

Perspektywa „demokracji ludowych”

10.45 – 11.05         Burkhard Olschowsky – Stan wojenny z perspektywy społeczeństwa i środowisk intelektualnych NRD

11.05 – 11.25         Petr Blažek – Czechosłowacja wobec stanu wojennego w PRL –  odpowiedzi i reakcje reżimu komunistycznego, społeczeństwa i opozycji.

11.25 – 11.45         Miklós Mitrovits – Reakcja władzy węgierskiej na wprowadzenie stanu  wojennego i wpływ polskich wydarzeń na opozycję węgierską

11.45 – 12.05         Dyskusja

12.05 – 12.25        Przerwa kawowa

 

Reakcje w państwach zachodnich I

12.45 – 13.05        Marcin Frybes – Reakcje francuskich środowisk  intelektualnych, naukowych i artystycznych na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

13.05 – 13.25        Dominik Pick – Różne reakcje społeczeństwa zachodnioniemieckiego na wprowadzenie  stanu wojennego w Polsce

13.25 – 13.45        Paweł Jaworski – Stan wojenny z perspektywy szwedzkiej

13.45 – 14.05        Dyskusja

14.05 – 14.25        Przerwa obiadowa

Reakcje w państwach zachodnich II

14.30 – 15.30    Jakub Tyszkiewicz – Polityka USA wobec PRL w dobie stanu wojennego

15.30 – 15.50    Jacek Tebinka – Polityka Wielkiej Brytanii wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

15.50 – 16.10     Krzysztof Tarka – „Polski” Londyn wobec stanu wojennego

16.10 – 16.30     Dyskusja

16.30 – 16.40     Podsumowanie i zakończenie konferencji

UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK
Więcej informacji

Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl